Loading...

Brochure, Leaflet

โบรชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว
Home / Graphic / Brochure

ออกแบบ โบรชัวร์, แผ่นพับ, Brochure Design, ใบปลิว, Leaflet Design, โปสเตอร์, Poster Design

Design Brochure, Leaflet Design, Handbills

โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) หรือเอกสารแนะนำสินค้า เป็นการทำโฆษณาอีกแบบหนึ่งที่นิยมทำกันมาก เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์แบบกระชับ ทั้งนี้โบรชัวร์ แผ่นพับ ให้เนื้อหาที่ครบถ้วนและสามารถใช้อ้างอิงได้ สามารถเก็บไว้ได้นานสามารถพกพาติดตัวได้ งบประมาณไม่สูง เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ของตัวนั้นๆเลย การออกแบบชนิดนี้จึงเป็นทางเลือกลำดับต้นๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเอง

ใบปลิว (Leaflet) ใบปลิวหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก คือ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง คำประกาศ คำชี้แจง โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างใบปลิว เช่น ใบปลิวแนะนำสินค้า ใบปลิวเสนอบริการ ใบปลิวส่งเสริมการขาย ใบปลิวลดราคาสินค้า ใบปลิวแนะนำองค์กร ฯลฯ

โปสเตอร์ (Poster) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบปิด คือภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้อมูล ใบปิดอาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการในงานต่างๆก็ได้

รับออกแบบ โบรชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว, โปสเตอร์

ด้วยความสำคัญนี้ทางทีมงาน Tong-Tum.com จึงรับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, โบรชัวร์, แผ่นพับ, Brochure Design, ใบปลิว, Leaflet Design, โปสเตอร์ Poster Design เพราะการออกแบบที่ดีย่อมทำให้สื่อประชาสัมพันธ์มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Tong-Tum.com สามารถให้คำตอบสิ่งนี้กับคุณได้ เพราะพวกเรามีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะออกแบบโบรชัวร์, แผ่นผับ, ใบปลิว, โปสเตอร์ ให้ออกมาสวยงาม และบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรท่าน นอกจากโบรชัวร์ แผ่นผับ ใบปลิว จะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรของท่านอีกด้วย

ติดต่อสอบถาม Tong-Tum.com

ราคาออกแบบ โบรชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว, โปสเตอร์

บริการออกแบบใบปลิว
ราคาค่าออกแบบอย่างเดียว
ราคาค่าออกแบบ + ค่าพิมพ์ โดยประมาณ
ใบปลิว Size A5 / 1 หน้า
3,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
ใบปลิว Size A5 / หน้า-หลัง
3,500บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
ใบปลิว Size A4 / 1 หน้า
3,500บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
ใบปลิว Size A4 / หน้า-หลัง
4,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
Size อื่นๆ รูปแบบอื่นๆ
สอบถามทีมงาน
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
บริการออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ
ราคาค่าออกแบบอย่างเดียว
ราคาค่าออกแบบ + ค่าพิมพ์ โดยประมาณ
โบรชัวร์ แผ่นพับ A4 / พับ 1 ตอน * รวมเป็น 4 หน้าย่อย
4,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โบรชัวร์ แผ่นพับ A4 / พับ 2 ตอน * รวมเป็น 6 หน้าย่อย
4,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โบรชัวร์ แผ่นพับ A4x3 *การะดาษ A4 3 แผ่นต่อกัน หน้า-หลัง
6,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โบรชัวร์ แผ่นพับ A4x4 *การะดาษ A4 4 แผ่นต่อกัน หน้า-หลัง
7,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โบรชัวร์ แผ่นพับ A3 / พับ 1 ตอน * รวมเป็น 4 หน้าย่อย
5,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
Size อื่นๆ รูปแบบอื่นๆ
สอบถามทีมงาน
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
บริการออกแบบโปสเตอร์
ราคาค่าออกแบบอย่างเดียว
ราคาค่าออกแบบ + ค่าพิมพ์ โดยประมาณ
โปสเตอร์ Size A4 / 1 หน้า
5,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โปสเตอร์ Size A3 / 1 หน้า
7,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โปสเตอร์ Size A2 / 1 หน้า
9,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โปสเตอร์ Size A1 / 1 หน้า
11,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
Size อื่นๆ รูปแบบอื่นๆ
สอบถามทีมงาน
สอบถามทีมงาน
BUY NOW

วิธีการให้บริการของ Tong-Tum.com

วิธีการให้บริการของ Tong-Tum.com

ทำไมต้อง Tong-Tum.com ?

เราเป็นฟรีแลนซ์รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เน้นงานดีไซน์แปลกใหม่ ผลงานแต่ละชิ้น ออกแบบมาเพื่อสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ไม่ซ้ำใคร เพื่อให้เข้ากับสินค้า เข้ากับองค์กร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร โดยมีทีมงานกราฟฟิคดีไซเนอร์คอยให้คำปรึกษาและบริการอย่างเป็นกันเอง