Loading...

Packaging Design, แพ็คเกจจิ้ง

แพ็คเกจจิ้ง, กล่อง, ฉลากสินค้า, ถุง, ซอง, กระดาษ
Home / Graphic / Packging

ออกแบบบรรจุภัณฑ์, แพ็คเกจจิ้ง, Design Packaging, Design Package, ฉลากสินค้า, Label Design, ทำ Packaging, บรรจุ ภัณฑ์ ถุง, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, กล่อง Packaging

รับออกแบบเพียงอย่างเดียว ไม่รับผลิตนะครับ

Packaging Design, Design Package, แพ็คเกจจิ้ง

บรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้นการออกให้เหมาะกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตาและเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ ฉนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการลงทุนที่ราคาถูกมากและจำเป็นต้องมี เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆที่ครายๆกัน

ฉลากสินค้า (Label Design) หมายถึงรูปรอยประดิษฐ์ หรือสิ่งใดๆที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อที่บรรจุสินค้า หรือสอดแทรกไว้กับสินค้า ฉลากสินค้าที่ดีจะต้องมีข้อความสำคัญเกี่ยวกับสินค้า เช่น น้ำหนักสุทธิหรือประโยชน์ข้อแนะนำ ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าที่ดีต้องให้รายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องโดยระบุในฉลากสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือผู้บริโภคนั้นเอง

รับออกแบบ บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, กล่อง Packaging

ด้วยความสำคัญนี้ทางทีมงาน Tong-Tum.com จึงรับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, Design packaging, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, บรรจุ ภัณฑ์ ถุง, Label Design เพราะการออกแบบที่ดีย่อมทำให้สื่อประชาสัมพันธ์มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Tong-Tum.com ให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Design Packaging) และฉลากสินค้า (Label Design) เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Tong-Tum.com จะเน้นเรื่องการออกแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสินค้าและการใช้งานของสินค้า ว่าต้องการนำเสนอไปในทิศทางไหน ด้วยความโดดเด่นในการสร้างสรรค์งานของเรา จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นที่จดจำ ติดตา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการออกแบบ แบบครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานไปได้นานนั้นเอง

ติดต่อสอบถาม Tong-Tum.com

ราคาออกแบบ บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, กล่อง Packaging

บริการออกแบบกล่อง แพ็คเกจจิ้ง
ราคาค่าออกแบบอย่างเดียว
ราคาค่าออกแบบ + ค่าพิมพ์ โดยประมาณ
บริการออกแบบกล่อง
4,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
กล่อง + บรรจุภัณฑ์ภายใน (กล่อง, สติ๊กเกอร์ติดขวด)
5,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โลโก้ + กล่อง
7,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
โลโก้ + กล่อง + บรรจุภัณฑ์ภายใน
8,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
Size อื่นๆ รูปแบบอื่นๆ
สอบถามทีมงาน
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
บริการออกแบบถุง, ซอง, กระดาษ
ราคาค่าออกแบบเพียงอย่างเดียว
ราคาค่าออกแบบ + ค่าพิมพ์ โดยประมาณ
ถุงบรรจุภัณฑ์ หีบห่อแบบซอง (เช่น ซองขนม)
5,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
ถุงบรรจุภัณฑ์ หีบห่อแบบซอง + โลโก้ (เช่น ซองขนม)
7,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
ฉลากติดขวด (เช่น ขวดนม น้ำ)
5,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
ฉลากติดขวด + โลโก้ (เช่น ขวดนม น้ำ)
7,000บาท
สอบถามทีมงาน
BUY NOW
Size อื่นๆ รูปแบบอื่นๆ
สอบถามทีมงาน
สอบถามทีมงาน
BUY NOW

วิธีการให้บริการของ Tong-Tum.com

วิธีการให้บริการของ Tong-Tum.com

ทำไมต้อง Tong-Tum.com ?

เราเป็นฟรีแลนซ์รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เน้นงานดีไซน์แปลกใหม่ ผลงานแต่ละชิ้น ออกแบบมาเพื่อสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ไม่ซ้ำใคร เพื่อให้เข้ากับสินค้า เข้ากับองค์กร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร โดยมีทีมงานกราฟฟิคดีไซเนอร์คอยให้คำปรึกษาและบริการอย่างเป็นกันเอง