Loading...

วิธีการชำระค่าบริการ

Payment
Home / Member Area / Payment

How to Pay วิธีการชำระเงิน, วิธีการชำระค่าบริการ, วิธีชำระเงิน, ช่องทางการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าบริการ และ แจ้งการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการของ Tong-Tum.com มีช่องทางเดียวคือ โอนค่าบริการผ่านธนาคารครับ โดยเรามีธนาคารรองรับให้ท่านเลือกอยู่ 4 ธนาคาร ดังนี้

วิธีการชำระเงินของ Tong-Tum.com

แจ้งการชำระค่าบริการ

เมื่อท่านได้ชำระค่าบริการกับทางทีมงาน Tong-Tum.com แล้ว กรุณาแจ้งการชำระค่าบริการกลับมาหาเราได้ โดยเลือกช่องทางใดช่องท่างหนึ่ง

แจ้งการชำระค่าบริการ Tong-Tum.com