Loading...

TongTum Studio

วิสัยทัศน์
Home / About Us / Vision

วิสัยทัศน์ Tong-Tum.com, กลุ่มนักออกแบบอิสระ ฟรีแลนซ์ดีไซน์เนอร์ (Freelance Designer)

วิสัยทัศน์ในการออกแบบ

ทำไมเราจึงต้องออกแบบ... ? และเราออกแบบไปเพื่ออะไร... ?
การออกแบบ คือ การวางแผนกระบวนการทางการคิดหรือการเตียมแผนการสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก่อนที่จะถูกสร้างรึถูกกระทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

Tong-Tum.com ออกแบบเพื่อสนองความต้องการทางด้านการคิดการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ และสร้างความแตกต่างกว่าที่มีอยู่ การออกแบบในยุคนี้บางครั้งจึงถูกตีความไปว่า เป็นการทำที่ไม่เหมือนใคร ความจริงแล้วการออกแบบไม่ใช่การทำที่ไม่เหมือนใคร

แต่การออกแบบเป็นผลลัพธ์จากวิธีการคิดที่แตกต่างกันกว่าของเดิม แต่ยังอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงและของเดิมอยู่ นี้คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราจึงต้องออกแบบเราออกแบบไปเพื่ออะไร... และ Tong-Tum.com สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างครบวงจร


พันธกิจ

Tong-Tum.com มุ่งเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยไม่มีการปกปิดแอบแฟงใดๆทั้งสิ้น เราจะใช้ประสบการณ์ความเอาใจใส่และความตั้งใจจริงในการให้บริการ บนพื้นฐานของเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ข้อเสนอที่ดีที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับผลงาน อันจะได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคต

เนื่องจากเราเป็นฟรีแลนซ์ดีไซน์เนอร์ เราต้องต่อสู้กับบริษัท หรือองค์กรต่างๆเพื่อได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมาบ้าง เราจึงเสนองานกับราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกัน ขอบคู่กับบริการที่ดีของเรานั้นเอง